Düşük-orta risk prostat kanserinde tedavi seçenekleri

Amaç: Bu derlemenin amacı, düşük-orta risk prostat kanserli hastalardaki tedavi seçeneklerinin onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını güncel literatür eşliğinde karşılaştırarak günümüzdeki standart tedavi modelini belirlemektir.

Yeni Bulgular: Amerika Birleşik Devletleri'nde 2011 yılında 240.890 yeni prostat kanseri olgusu saptanmış ve bu olguların yaklaşık %90'ının hastalık lokalize evredeyken tanı aldığı belirtilmiştir. Düşük-orta risk prostat kanserinde tedavi alternatifleri arasında aktif izlem, radikal cerrahi tedaviler, radyoterapi, fokal ablatif tedaviler ve deneysel tedaviler yer almaktadır. İdeal tedaviye karar verirken hastanın yaşam beklentisi ve komorbit hastalıkları, tümör biyolojisi, uygulanacak tedavinin risk ve komplikasyonları ile klinik önemsiz kanser varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç: Aktif izlem, endikasyon kriterlerinin net olmaması, yoğun takip gerektirmesi ve uzun dönem sonuçları olan randomize kontrollü çalışmaların bulunmaması nedeniyle günümüzde standart bir tedavi haline gelememiştir. Radikal prostatektomi, onkolojik sonuçlarının radyoterapiden üstün, morbiditesinin ise radyoterapi ile benzer olması sebebiyle günümüzde düşük-orta risk prostat kanserli hastalarda 2013 yılında altın standart tedavi yöntemidir.

Yazarlar : Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Yayın : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli
Yayıncı : Üroonkoloji Bülteni
Yayın Tarihi : 2013, Haziran
Sayı : Sayı 2, Sayfa(lar) 080-085
İndir : PDF
     

Etiketler: aktif izlem, radikal prostatektom, radyoterapi, onkolojik sonuçlar