Böbrek tümörü tedavisinde robotik cerrahi: 2011 yılında neredeyiz?

Lokalize böbrek tümörlerinin tedavisinde altın standart, cerrahi rezeksiyondur. Son yıllarda radikal ve parsiyel nefrektomide laparoskopik yaklaşım; orta-uzun vadede benzer onkolojik sonuçlar yanında daha düşük morbidite ve daha kısa iyileşme süresi sayesinde popülaritesini arttıran bir yöntem olmuştur. Laparoskopik cerrahinin etkinliğini arttırmak ve öğrenme eğrisini kısaltmak için el yardımlı laparoskopi başta olmak üzere birçok teknik geliştirilmiştir. Benzer şekilde bu amaçla ürolojide robot yardımlı laparoskopi son yıllarda ilgi odağı olmuştur. Yakın geçmişte Da Vinci sisteminin (Intuitive Surgical Corporation, Sunnyvale, California, USA) özellikle radikal prostatektomide kullanımı artmaktadır. Böbrek tümöründe de, pahalı bir yöntem olmasına rağmen, olası ergonomik kolaylığı ve laparoskopiye oranla daha kısa öğrenme eğrisi nedeni ile giderek artan oranda yapılmaya başlanmıştır.

Böbrek tümörü için yapılan robot yardımlı laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektomi serilerinde çelişkili sonuçlar olmakla birlikte tecrübeli ellerde teknik olarak ve per-operatif morbiditelerin diğer tekniklerle benzer sonuçları olduğu söylenebilir. Bununla beraber robot yardımlı laparoskopik radikal ve parsiyel nefrektominin henüz uzun süreli takipleri mevcut değildir ve onkolojik sonuçları bilinmemektedir.

Yazarlar : Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Yayın : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli
Yayıncı : Üroonkoloji Bülteni
Yayın Tarihi : 2011, Eylül
Sayı : Sayı 3, Sayfa(lar) 082-085
İndir : PDF
     

Etiketler: böbrek tümörü ameliyatı, laparoscopy, robot yardımlı laparoskopik cerrahi, böbrek tümörü, böbrek tümörü belirtileri nelerdir, böbrek tümörü iyi huylu, böbrek tümörü ameliyatı kaç saat sürer, böbrek tümörü evreleri